Centrum Plesné

Centrum Plesné

Plesná je vzdálena asi 15 km od centra města směrem severozápadním. Je okrajovou částí města, a proto sousedí nejen s městskými obvody jako jsou Martinov, Pustkovec, Poruba a Krásné Pole, ale i s vesnicemi okresu Opava, a to Děhylov, Dobroslavice a Velká Polom.

Katastr obvodu je složen ze dvou katastrálních území: Nová Plesná a Stará Plesná, přičemž celková rozloha obou katastrů činí 4,87 m2. Obvod se nachází na území Slezska.

Velmi významný byl pro Plesnou rok 2005, kdy uplynulo 750 let od vzniku Plesné. Plesná sice není velkým obvodem Ostravy, ale rozložená na malebných vršcích s dominantou nádherného barokního kostela Svatého Jakuba přitahuje pozornost mnoha lidí, navíc také svým velmi čistým ovzduším. Osamostatnění Plesné proběhlo k 1.1.1994.

O Plesné se ví ale také díky Májové Plesné (LETOS SE KONÁ 1.5.), kam rok co rok zavítá několik set milovníků folkloru, díky Plesenské stezce, na níž každoročně měří své síly cyklističtí nadšenci, ale taktéž i kvůli každoročnímu pořádání mezinárodní řezbářské slavnosti. Mnoho z těchto soch zdobí  takřka celý obvod a nádherný park před budovou městské knihovny a mateřské školy. Plesnou ale také činí známou její hasiči i se svým hasičským dorostem. V neposlední řadě i Dům dětí přitahuje pozornost k Plesné svými aktivitami, pravidelnými kroužky, sportem, plesy i výstavami. A v posledních několika letech se zde i díky součinnosti Plesenské kaf(r)árny s MO Plesná konají úspěšné vánoční a velikonoční jarmarky.

Mezi zajímavosti se řadí kostel Svatého Jakuba, zapsaná kulturní památka - kaplička - nacházející se v nádherném odpočinkovém parku, památníky (památník TGM, Karla Svobody, obětem I. a II. světové války, pomník Rudé armády).

Chcete-li se dozvědět další informace, navštivte stránku plesna.ostrava.cz.