Muzeum Lopogolf

Muzeum Lopogolf

MUZEUM LOPOGOLF Vydejte se s námi na průzkumnou cestu do minulosti!“

  • Milí návštěvníci webu a hráči lopogolfu! Určitě byste netušili, že Lopogolf zvládne propojit současnost a minulost, a to velmi zajímavou formou.
  • Stálá a velmi zajímavá expozice Muzea Lopogolf vás zavede do kanceláře sekretářů a sekretářek, také editorů novinových článků a jiných pracovníků v kanceláři. Naše expozice obsahuje typy nejběžnějších psacích strojů, jež v minulých desetiletích sloužily úplně každému nejen v domácnostech, ale také v kancelářích. V mnoha domácnostech a pracovištích nemohly chybět automatické počítací stroje, život v dobách bez rozsáhlého mediálního zpravodajství si nelze představit bez novin. V našem muzeu na rozdíl od jiných neuslyšíte jen teorii, jak se s technikou pracovalo, psaní a počítání si můžete sami vyzkoušet. Naše muzeum doporučujeme navštívit po hraní lopogolfu.
  • Přijďte nasát historickou atmosféru!